CloudNorway AS

Akersgata 20, 0158 Oslo

Tlf: 95 123456

VÅRE TJENESTER

CloudNorway leverer tjenester innen prosjektledelse og arkitektur i IKT i Oslo. Våre konsulenter har dyp fagkunnskap, og er effektive og tilpasningsdyktige. Vi har spisskompetanse i skytjenester og migrering til sky,

Vi leverer tjenester med høy kvalitet og måloppnåelse. Vårt fokus er å utnytte teknologien på organisasjonens, og ikke teknologiens premisser. Kunder skal ikke behøve å forstå teknologien, bare å bruke den effektivt.

PROSJEKTLEDELSE
 

God prosjektmetodikk kjennetegnes ved at alle prosjektledere i en bedrift er kjent med metoden, slik at man jobber på samme måte. Våre prosjektledere kan hjelpe deg med å gjennomføre godt styrte tekniske prosjekter, med god struktur, prosesser og ledelse.

​CloudNorways konsulenter har lang erfaring innen prosjektledelse. Vi bruker prosjektmetodikk basert på PMIs og PRINCE2 standard for god praksis innen program- og prosjektstyring for å sikre vellykkede prosjekter for våre kunder.

I tillegg gode standarder, har vi god erfaring med skalering av prosjektmetodikk etter prosjektets kompleksitet og behov. Vi som leverandør vektlegger læring og kunnskapsoverføring til oppdragsgiver for å maksimere effektmålet gjennom fokus på gevinstrealisering. Dette er for oss en naturlig del av leveransen.

 

Noen av tjenestene vi tilbyr er:
 

Teknisk Program- og Prosjektledelse
 

Ledelse av software- og infrastrukturutvikling prosjekter
 

Utrulling og drift av løsninger
 

Våre prosjektledere har sertifiseringer i:
 

PRINCE2
 

ITIL
 

TOGAF

 

ISTQB
 

 

ARKITEKTUR

Arkitektur er grunnlaget for alle IKT tjenester i en bedrift, og våre arkitekter kan bidra til verdiskapning i din bedrift ved å knytte forretningsprosessene til IKT-dimensjonen.

Våre IT arkitekter har en dyp forståelse for samspillet mellom teknologi og brukeropplevelse. Vi har lang erfaring med rådgivning i forskjellige typer IKT-prosjekter, som bidrar til en god, stabil og fremtidsrettet arkitektur.

Vi i CloudNorway mener at arkitektur skal være drivkraften og virkemidlet en realiserer potensialet i virksomheten med. 


Vi har erfaring fra områder som:
 

Strategisk og langsiktig planlegging og forvaltning av IKT-plattform

Design og integrasjon av moderne, oppdaterte IKT-tjenester
 

Store oppgraderings- og implementeringsprosjekter

Risikoanalyse

Tilpassing av TOGAF® rammeverk for å styre teknologirealisering og forvaltning

 
TRENGER DIN BEDRIFT HJELP AV OSS?
Ta kontakt for en hyggelig prat!