top of page

VÅRE TJENESTER

CloudNorway leverer IKT-tjenester innen prosjektledelse, arkitektur og testledelse i Oslo. Våre konsulenter har dyp fagkunnskap, og er effektive og tilpasningsdyktige. Vi har spisskompetanse i skytjenester og migrering til sky.

Vi leverer tjenester med høy kvalitet og måloppnåelse. Vårt fokus er å utnytte teknologien på organisasjonens, og ikke teknologiens premisser. Kunder skal ikke behøve å forstå teknologien, bare å bruke den effektivt.

20230302_Cloud_Norway_Situasjoner_036_HR.jpg
AdobeStock_297146358_edited.jpg

PROSJEKTLEDELSE
 

God prosjektmetodikk kjennetegnes ved at alle prosjektledere i en bedrift er kjent med metoden, slik at man jobber på samme måte. Våre prosjektledere kan hjelpe deg med å gjennomføre godt styrte tekniske prosjekter, med god struktur, prosesser og ledelse.

​Våre prosjektledere bidrar med kompetanse fra mange års prosjektledererfaring gjennom anvendelse av anerkjente beste praksiser som PRINCE2 (prosjektledelse), Scrum (smidig), MSP (programledelse), MoP (porteføljestyring) og Change Management (endringsledelse).


Alle prosjektledere i CloudNorway er sertifisert i PRINCE2 noe som vi mener gir et godt kvalitetsstempel. For å oppnå en helhetlig forståelse av prinsippene innen driftsprosesser og arkitekturområdet, gjennomgår våre prosjektledere i tillegg kurs og påfølgende sertifisering i både ITIL og TOGAF.

 

Noen av tjenestene vi tilbyr er:
 

Teknisk Program- og Prosjektledelse
 

Ledelse av software- og infrastrukturutvikling prosjekter
 

Utrulling og drift av løsninger
 

Våre prosjektledere har sertifiseringer i:
 

PRINCE2
 

ITIL
 

TOGAF

 

ISTQB

 

SCRUM
 

Prosjektledelse anker

ARKITEKTUR

Arkitektur er grunnlaget for alle IKT tjenester i en bedrift, og våre arkitekter kan bidra til verdiskapning i din bedrift ved å knytte forretningsprosessene til IKT-dimensjonen. Vi i CloudNorway mener at arkitektur skal være drivkraften og virkemidlet en realiserer potensialet i virksomheten med. 

Våre arkitekter og tekniske rådgivere bidrar med både bred og dyp kompetanse fra flerårig erfaring med integrasjon og design av løsninger. De fleste har lang erfaring fra både drift- og infrastrukturmiljøer. Vi jobber med anerkjente metoder for å etablere målarkitektur og beskrive eventuelle transisjonsarkitekturer basert på tilpassing av TOGAF-rammeverket.

 

Sentralt i all design og rådgiving er selvfølgelig sikkerhet og standarder som ISO27001. I tillegg er alle arkitekter i CloudNorway sertifisert i PRINCE2 for å ha nødvendig verktøykasse og felles begreper med prosjektledere, på lik linje med at de også går gjennom ITIL sertifisering


Vi har erfaring fra områder som:
 

Strategisk og langsiktig planlegging og forvaltning av IKT-plattform

Design og integrasjon av moderne, oppdaterte IKT-tjenester
 

Store oppgraderings- og implementeringsprosjekter

Risikoanalyse

Tilpassing av TOGAF® rammeverk for å styre teknologirealisering og forvaltning

AdobeStock_248850930.jpeg
testleder bilde cn.jpg

TESTLEDELSE

En viktig suksessfaktor for en vellykket prosjektleveranse, er å ha en testleder som kvalitetssjekker produktet gjennom testprosesser. En testleder vil planlegge og styre prosessen gjennom utarbeidelse av teststrategi, samt rapportering og oppfølging.  

 

Effektiv testledelse innebærer å identifisere de mest kritiske områdene for at en tjeneste skal kunne tas i bruk, og avgrense testing deretter. Slik unngår man både åpenbare feller og alvorlige feil, samt sikrer at sluttleveransen leverer i henhold til behov. 

 

Våre testledere er både prosjektledere og har kunnskap innen arkitektur. Prosjektlederegenskaper er viktig fordi en må kunne planlegge testløpet og kommunisere effektivt med kunden og brukere for å kartlegge hvordan leveransen skal testes. I tillegg må testlederen kunne kommunisere direkte med arkitekten og forstå arkitekturen for å kunne kartlegge de svake punktene i designet. 

 

Våre testledere har erfaring fra områder som: 
 

Strategisk og langsiktig planlegging og forvaltning av IKT-plattform

Design og integrasjon av moderne, oppdaterte IKT-tjenester
 

Store oppgraderings- og implementeringsprosjekter

Risikoanalyse

Tilpassing av TOGAF® rammeverk for å styre teknologirealisering og forvaltning

Les mer om oss og vår historie her

Arkitektur anker
Testledese
bottom of page