top of page
  • Writer's pictureCloudNorway

Win10 - alle disse oppdateringene...

Updated: Feb 23, 2021
To uker etter støtte for #Windows7 ble avviklet er #Windows10 er allerede i hardt vær. Gjentatte oppdaterings- og sikkerhetsproblemer gjør #Win7 brukere usikre på overgangen til den nye løsningen.


Men, selv når #Win10 fungerer optimalt, vil systemet gjennomgå 4 oppdateringer (build) i året. Du kan hoppe over én oppdatering, men ikke to. Altså må det oppdateres minst to ganger i året.


For noen organisasjoner er oppdateringer helt uproblematiske, for andre er det en større utfordring: For eksempel innen helse, hvor noen klienter er knyttet til medisinsk teknisk utstyr (MTU), eller bruker gamle applikasjoner eller drivere.


Fordelen med kontinuerlige oppdateringer er en større forutsigbarhet, at de som er involvert blir godt drillet i å oppdatere, godt etablerte prosesser, rutiner, kompetanse, ledelse, planlegging og gjennomføring.

Så, hva vil din organisasjon gjøre?


Etablere en forvaltningsorganisasjon som også omfatter superbrukeres funksjonelle testing? Automatisere så mye testing som mulig? Bli medlem av Windows Insider Preview for ekstra forberedelsestid?


(Vi i CloudNorway har bistått kunder i utarbeidelsen av Windows As A Service guideline for å hjelpe til med innføring av nye build. Les mer om oss her)

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page